Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về quyền và nghĩa vụ của các đối tượng sử dụng đất; giảm bớt thủ tục, giấy tờ liên quan đến quyền và nghĩa vụ sử dụng đất; quy định cụ thể việc thu hồi đất cho từng mục đích sử dụng; quy định rõ các trường hợp thu hồi đất cần xin ý kiến Thủ tướng...

Khá nhiều đại biểu băn khoăn và cho rằng cần xem xét lại và làm rõ hơn về quy định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa phải có quyết định của Thủ tướng. Ông Phan Lam Sơn, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Tĩnh, băn khoăn: “Có cần thiết phải quy định việc giao đất nông nghiệp chuyển đổi nhất thiết phải do Thủ tướng Chính phủ quy định? Nên quy định rõ ràng hơn, chuyển đổi, thu hồi diện tích bao nhiêu thì phải có quyết định của Thủ tướng? Nếu không làm rõ sẽ rất mất thời gian trong khi quy hoạch, kế hoạch được duyệt rồi”.

Giải thích về quy định này, ông Nguyễn Mạnh Hiển cho biết quy định như vậy nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển đổi đất lúa ồ ạt, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và việc làm của nông dân.

Về giá đền bù khi thu hồi đất, một số đại biểu cho rằng giá đền bù đất đai hiện nay đang tạo ra nhiều “mâu thuẫn” khi thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo các đại biểu, hiện có sự chênh lệch lớn giữa giá đất nông nghiệp của người dân khi bị thu hồi sau đó được chủ đầu tư bán ra thị trường với giá đất đô thị cao hơn nhiều lần. Các đại biểu đề nghị ban soạn thảo Luật đất đai sửa đổi cần quy định rõ hơn về giá đền bù đất đai, quy định rõ mức lợi tức trước và sau khi thu hồi đảm bảo điều tiết hài hòa lợi ích giữa người mất đất, Nhà nước và nhà đầu tư.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)