Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu lần thứ X, Đảng bộ Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc, chiều 6-8.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 người. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 - ảnh 1
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Toàn Quân khu đã huy động các nguồn lực trong khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới, biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Quân khu đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến mới, bảo đảm tốt cho các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu.

Đảng bộ Quân khu 9 luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự và phát biểu tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu 9 trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Quân khu 9 là địa bàn trọng điểm, chiến lược hết sức quan trọng của đất nước. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ Quân khu 9 cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính như: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, đề án, kế hoạch của cấp trên; cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với tình hình, nhiệm vụ của quân khu.

Đảng bộ Quân khu 9 cũng cần tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính như: Quán triệt sâu thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia...