Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, đã tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy nhiều lần nhưng nội dung không đầy đủ, quy định ủy quyền cho Thường trực Huyện ủy quyết định một số nội dung không đúng thẩm quyền; phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong Thường trực Huyện ủy không rõ ràng.

Cơ quan này thực hiện chế độ họp chưa đầy đủ; tổ chức thực hiện quy chế có nhiều vi phạm, khuyết điểm; thực hiện không nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, còn biểu hiện nể nang, né tránh, thiếu thống nhất; nhận xét, đánh giá cán bộ thiếu khách quan, không đúng thẩm quyền; không thực hiện đúng nguyên tắc trong biểu quyết về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ còn thiếu lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, để UBND huyện thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên; Thường trực Huyện ủy chỉ đạo công an theo dõi đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi đến làm việc ở địa phương là vi phạm nguyên tắc, phương pháp công tác đảng...

Trong công tác cán bộ, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nhiều trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý không đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn; ưu ái năm trường hợp là người thân của những người trong Thường trực Huyện ủy.

Việc điều động cán bộ không đúng quy trình, thủ tục, không xây dựng đề án, kế hoạch điều động, luân chuyển; chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định; việc tuyển dụng, quy hoạch, bố trí một số chức danh và kiểm tra, xử lý cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có vi phạm, khuyết điểm.

Ban Thường vụ còn thiếu thận trọng trong phối hợp thực hiện chủ trương công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Đối với công tác quản lý các dự án trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện có vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, điều hành một số dự án.

Liên quan và chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các cá nhân: Hồ Thị Lệ Hà (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện); Võ Thanh (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy); Đặng Trọng Vân (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa).