Tại kỳ họp,  UBKT Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật quân đội và pháp luật nhà nước. Cụ thể, kỷ luật về Đảng: khai trừ năm đảng viên; kỷ luật quân đội: tước danh hiệu quân nhân: bảy, giáng cấp bậc quân hàm: hai, cách tất cả chức vụ: một.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất các trường hợp cán bộ, sĩ quan vi phạm kỷ luật, bảo đảm thấu lý đạt tình…