(PLO)- Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến một số ý kiến, phát ngôn của mình.

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi ngày 25-10 cho hay cơ quan này đã thống nhất kết luận một số sai phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, người từng giữ chức thứ trưởng Bộ KH&CN.

Theo đó, cơ quan kiểm tra Đảng đánh giá ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính trước những vi phạm của Nhà xuất bản Tri thức, khi cho ra đời một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Ngoài ra, thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho hay ông Hảo đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” - thông báo nêu.