Ngày 28-11, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận trả lời vụ hứa thưởng 1,8 tỉ đồng  - ảnh 1
Phước Thể nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong báo cáo có nội dung cử tri xã Phước Thể, huyện Tuy Phong thắc mắc: Năm 2017, xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND tỉnh Bình Thuận hứa thưởng 1,8 tỉ đồng bằng công trình phúc lợi xã hội.

Sau đó, xã Phước Thể đã chọn và đăng ký hai công trình là làm cổng chào xã nông thôn mới trị giá khoảng 800 triệu đồng và làm công viên cây xanh xung quanh xã giá trị khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay UBND tỉnh chưa bố trí vốn cho hai công trình trên và cử tri kiến nghị tỉnh nên chỉ đạo sớm triển khai hai công trình trên.

Trả lời điều này, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết theo quy định của Luật Đầu tư công, để được bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện công trình thì phải được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Tuy Phong đang lập đề xuất chủ trương đầu tư công trình khen thưởng trên.

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ bố trí vốn để thực hiện - tỉnh khẳng định.

Được biết tháng 3-2018, xã Phước Thể tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2017.