Cụ thể, UBTVQH quyết nghị ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV TP Hà Nội.

UBTVQH cũng bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng QH, giữ chức vụ phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH, thời hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày 15-2-2020.