(PL)- Ngày 24-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh và bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, đã ký thỏa thuận thành lập hai trung tâm khoa học dạng hai về toán học và vật lý tại Việt Nam.

Hai trung tâm này được đặt tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và sẽ được UNESCO công nhận và bảo trợ nhằm phát triển, hỗ trợ khoa học cơ bản cho các nước trong khu vực, hướng tới các nước châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi, đóng góp vào các chương trình của UNESCO thông qua các hoạt động như nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo. Trung tâm có nhiệm vụ tham gia các dự án nghiên cứu quốc tế với sự hợp tác của Chương trình khoa học cơ bản quốc tế (IBSP) và Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP); tổ chức các sự kiện khoa học và chuyển giao tri thức.

Đến nay UNESCO đã công nhận và bảo trợ 98 trung tâm khoa học dạng hai ở các nước thành viên, trong đó có 49 trung tâm thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

TH