Ông Tám cũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho người dân ở bốn tỉnh miền Trung. Trong đó, với chủ tàu, mức bồi thường thấp nhất là 5,83 triệu đồng/tàu/tháng, cao nhất là 37,48 triệu đồng/tàu/tháng tùy loại tàu. Đối tượng lao động trên tàu, mức bồi thường thấp nhất là 3,69 triệu đồng/người/tháng, cao nhất là 8,79 triệu đồng/người/tháng tùy loại tàu làm việc. Thiệt hại nghề muối, mức bồi thường là 39,37 triệu đồng/ha/tháng. Người lao động bị mất thu nhập từ nghề muối, mức bồi thường là 2,91 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ định mức bồi thường thiệt hại, UBND tỉnh hướng dẫn người dân kê khai, tổng hợp gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính trước ngày 5-10. Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng xem xét trước ngày 10-10. Thời gian tính bồi thường tối đa là sáu tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 9-2016. Nguồn kinh phí bồi thường được sử dụng từ nguồn kinh phí do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường.

Cũng theo Thứ trưởng Tám, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo ngay sau khi Thủ tướng quyết định về định mức bồi thường, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức một đoàn công tác xuống bốn tỉnh để đôn đốc, giám sát các tỉnh triển khai bồi thường cho người dân.