(PLO)- Chiều 1-8, tin từ UBKT Trung ương cho biết, sáng cùng ngày ông Trần Cẩm Tú- Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương đối với 6 cán bộ, lãnh đạo các vụ thuộc UBKT Trung ương.
Theo đó đó các cá nhân được lãnh đạo UBKT Trung ương bổ nhiệm gồm các ông, bà:
Trần Duy Hưng - Kiểm tra viên cao cấp, Vụ Nghiên cứu giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu;
Phạm Thái Hà - Kiểm tra viên chính, Vụ Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;
Trần Việt Hà - Kiểm tra viên cao cấp, Vụ Địa phương III giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III;
Đỗ Công Hoan - Kiểm tra viên chính, Vụ Địa phương II giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II;
Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Kiểm tra giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra;
Ngô Đăng Nhật, Kiểm tra viên chính, Vụ Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính.
NGUYỄN ĐỨC