Bộ cũng đề nghị rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và giáp hạt đầu năm 2016. Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ thì UBND tỉnh, TP đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn trung ương gửi lên Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính trước ngày 30-1-2016. Ngoài ra, thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2015 thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino xuất hiện gây khô hạn kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cấp gạo cứu đói, trợ giúp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Việc này góp phần thực hiện hiệu quả trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán…