Theo đó, trong tháng 3-2013, UBND các phường liên quan phải phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, vận động 36 hộ dân chưa chịu di dời phải tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (Trung tâm Chống ngập) thực hiện dự án.

Đối với 22 căn nhà người dân đã chấp nhận bàn giao, Ban Quản lý dự án (thuộc Trung tâm Chống ngập) phải khẩn trương tháo dỡ, tránh để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Nếu xảy ra lấn chiếm, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải tỏa.

HOÀNG NHIÊN