(PL)- “Trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM phấn đấu mỗi năm trồng ít nhất 1 triệu cây xanh. Trong việc duy trì, phát triển diện tích rừng và cây xanh trên địa bàn cần tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng cây, nhất là các loài cây gỗ có giá trị cao như sao, dầu, gõ đỏ, giáng hương, căm xe, long não…”.
Đây là một trong những nhiệm vụ chính trong kế hoạch trồng rừng, phát triển cây xanh đang được Sở NN&PTNT TP.HCM lấy ý kiến.

Cũng theo kế hoạch, việc trồng rừng phòng hộ tiếp tục thực hiện ở Bình Chánh, Cần Giờ. Riêng ở Cần Giờ còn khoanh nuôi, phục hồi rừng trên đất ngập nước, bãi bồi, ven sông, rạch ở các tiểu khu rừng phòng hộ Cần Giờ với tổng diện tích là 110 ha. Tổng kinh phí cho kế hoạch này cần khoảng 490 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn do tổ chức, gia đình cá nhân bỏ ra là hơn 183 tỉ đồng.

Theo Sở NN&PTNT, trong giai đoạn 2011-2015, toàn TP trồng được gần 5,16 triệu cây xanh (gần 1.370 ha), trong đó người dân bỏ kinh phí trồng hơn 3 triệu cây và Sở GTVT trồng gần 40.000 cây.

GIA NGHĨA