Đến nay hệ thống phần mềm quản lý kiểm định xe của Cục đã được hoàn thiện. Đến trước ngày 1-4, đường truyền kết nối giữa máy chủ của Cục với các đơn vị đăng kiểm trong cả nước sẽ được tăng dung lượng để không xảy ra trục trặc trong khâu cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Cũng theo ông Giao, từ ngày 1-4 các loại xe có nguồn gốc vay mua, thuê tài chính được kiểm định lần đầu bình thường. Chủ các loại xe này khi đi xét xe chỉ cần trình bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng cho vay đang cầm giữ bản gốc hoặc cơ quan cho thuê tài chính. Các bản sao này không phải công chứng như trước đây. Một cải cách khác là với các xe kinh doanh vận tải khi đi xét thì chủ, lái xe không phải xuất trình giấy đăng ký kinh doanh vận tải của doanh nghiệp hoặc cá nhân như trước kia.

Với các xe không có kính chắn gió phía trước, tem kiểm định sẽ được dán vào khung xe phía sau, gần vị trí lắp biển số, thay vì dán vào góc của biển số như trước đây. Biện pháp này nhằm ngăn chặn tình trạng lấy biển số của xe đã kiểm định để gắn vào xe chưa kiểm định.

Trong lần này Bộ GTVT chưa cho phép các trạm đăng kiểm xã hội hóa (đăng kiểm tư nhân - trạm D) được kiểm định lần đầu lập hồ sơ của xe và xét xe cải tạo. Ông Giao giải thích, hiện Bộ và Cục đang chấn chỉnh, hoàn thiện mô hình xã hội hóa đăng kiểm theo hướng cơ sở kỹ thuật, đất, nhà xưởng là của tư nhân; cán bộ, đăng kiểm viên là công chức, viên chức (của các Sở GTVT hoặc của Cục cử xuống quản lý, điều hành).

“Khi mô hình xã hội hóa hoàn thiện theo hướng này thì các trạm D sẽ được kiểm định lần đầu lập hồ sơ của xe và xét xe cải tạo như các trạm thuộc Sở (trạm S) và của Cục (trạm V)” - ông Giao nói.

L.ĐỨC - H.TUYÊN