(PL)- Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết mà loạt điều tra ““Voi chui lỗ kim” đăng kiểm bằng tiền” do Pháp Luật TP.HCM thực hiện nêu ra. Và tình trạng này không chỉ tồn tại trong lĩnh vực đăng kiểm.

Ai cũng biết các phương tiện tham gia giao thông phải đủ điều kiện an toàn và người điều khiển, chủ phương tiện phải đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Thế nhưng với những gì mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh, cho thấy những sự thật khác mà chỉ nghĩ đến những nguy cơ có thể xảy ra đã thấy rùng mình.

Hàng loạt câu hỏi không dễ trả lời.

Thứ nhất, các chủ phương tiện biết xe mình không đủ điều kiện an toàn mà vẫn tìm mọi cách để đăng kiểm được, phải chăng họ chưa đặt tính mạng con người lên hàng đầu vì ai cũng biết ô tô chạy trên đường là nguồn nguy hiểm cao độ nhưng họ bất chấp.

Thứ hai, các cán bộ đăng kiểm thừa biết nguy cơ tạo ra cho xã hội khi các phương tiện vận tải không đủ điều kiện an toàn lăn bánh khi ô tô chưa đủ điều kiện kỹ thuật nhưng vẫn bỏ qua. Phải chăng tính mạng con người không lớn bằng những khoản tiền chung chi mà họ nhận được đang có nguy cơ thành “thông lệ” nếu không có biện pháp ngăn ngừa.

Các câu hỏi này sẽ được trả lời khi cơ quan chức năng vào cuộc nhưng có một điều đặt ra là: Các quy định pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau đều rõ ràng, xử lý nghiêm minh mà chỉ cần tuân thủ thì nhiều lĩnh vực đạt tiêu chuẩn cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Ấy vậy nhưng nhiều lĩnh vực, không riêng gì đăng kiểm luôn tồn tại những tiêu cực.

Rõ ràng chỉ có nghiêm minh trong thực hiện các quy định của pháp luật, nghiêm minh trong xử lý những sai phạm mới có thể ngăn chặn những ô tô không đủ điều kiện an toàn chạy trên đường, một trong những nguồn cơn của các tai nạn thương tâm.

CHÂN LUẬN