(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Theo nghị định, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ với tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền; trong đó mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 3-12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4 tới.

PV