Vị trí 43 dự án 'ma' của Alibaba ở các nơi

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- 43 dự án do Alibaba tự 'vẽ' và quảng cáo trên các trang web bất động sản phân bố tại 10 nơi thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.