Việt Nam cam kết cùng các nước xây dựng ASEAN tự cường
(PL)- Nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu gửi cộng đồng ASEAN.

Bài phát biểu nêu: Ngày 8-8-2017, 630 triệu người dân Đông Nam Á chúng ta sẽ chính thức chào đón thời khắc “vàng” kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN. Từ năm nước ban đầu, ASEAN đã lớn mạnh, trở thành cộng đồng gồm 10 quốc gia làm chủ vận mệnh của mình và ngày càng trưởng thành hơn về chính trị, vững vàng hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn về thể chế, gắn kết hơn trong quan hệ.

Chúng ta cùng tự hào về ngôi nhà chung ASEAN - mô hình liên kết khu vực rất thành công.

Trải qua thăng trầm lịch sử, vượt kỳ vọng ban đầu, ASEAN không chỉ biến Đông Nam Á từ đối đầu sang đối thoại, từ nghi kỵ sang hợp tác, từ chia rẽ sang đoàn kết mà đỉnh cao là hình thành Cộng đồng ASEAN.

Cộng đồng ASEAN đứng thứ sáu thế giới với GDP đạt gần 3.000 tỉ USD/năm. Đồng thời ASEAN cũng là tổng hòa các nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, thắm tình đoàn kết các dân tộc chung sống trong hòa bình, chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong quan hệ với bên ngoài, ASEAN luôn chủ động đối thoại, hợp tác, là lực lượng dẫn dắt các cơ chế diễn đàn khu vực.

Tham gia ASEAN từ năm 1995, Việt Nam tự hào đã sát cánh cùng các quốc gia thành viên đóng góp cho ngôi nhà chung ASEAN ngày nay. Trải qua hơn hai thập niên, dấu ấn Việt Nam đã ghi đậm cùng với các bước trưởng thành, lớn mạnh của ASEAN.

Thế kỷ 21 đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn cho ASEAN. Việt Nam cam kết sẽ cùng các nước quyết tâm xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường

N.LỮ