Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như trên tại lễ kỷ niệm 40 năm VN gia nhập LHQ sáng 17-10.

Thủ tướng cũng mong muốn LHQ phát huy hơn nữa vai trò duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, ngăn ngừa và thúc đẩy giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

“Chúng tôi cam kết đảm nhiệm tốt trách nhiệm là thành viên các cơ quan của LHQ, mở rộng hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO), nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững, Thỏa thuận COP21 về ứng phó với biến đổi khí hậu và mong nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn LHQ, các đối tác phát triển và bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ VN để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững, thịnh vượng cho mọi người dân.