Phát biểu tại cuộc gặp, các đảng nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa Marx-Lenin đối với cuộc đấu tranh của lực lượng cộng sản, công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động trong bối cảnh hiện nay. Các đảng đã trao đổi về tình hình, kết quả hoạt động đấu tranh thời gian qua, thảo luận các nhiệm vụ đặt ra thời gian tới; nhất trí thông qua lời kêu gọi chung của cuộc gặp.

Cuộc gặp lần này có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển 20 năm qua của cuộc gặp quốc tế các đảng Cộng sản và công nhân, trở thành cơ chế đa phương quốc tế lớn nhất phối hợp hoạt động chung của lực lượng cộng sản, công nhân trên thế giới.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc gặp.

Tham luận của đoàn nhấn mạnh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam với vai trò là lực lượng lãnh đạo cách mạng và là nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân - nông dân - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ một số định hướng và nhiệm vụ lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới…

Bên lề cuộc gặp, trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp và làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Hy Lạp, trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Hy Lạp.

Đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã tiếp xúc với nhiều đảng tham dự cuộc gặp nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề chung của diễn đàn.