Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình và an ninh, thúc đẩy văn hóa tuân thủ và hành xử phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, nhất là vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đại sứ khẳng định cam kết Việt Nam cùng các nước phấn đấu cho mục tiêu chung này. Dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng cảm ơn, đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025…