Theo trang web Chính phủ, hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân vừa được hoàn tất tháng 7-2017 với các điều khoản cấm các nước thành viên không được phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Khi tham gia hiệp ước, các nước thử hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Đến nay, hiệp ước đã được 52 nước ký. Việc sớm ký hiệp ước đã thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam vì hòa bình, ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Cùng ngày 22-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên thảo luận cấp cao khóa họp 72 Đại hội đồng LHQ tại TP New York, Hoa Kỳ. Phiên thảo luận mang chủ đề “Tập trung cho con người: Phấn đấu vì hòa bình và một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người trên một hành tinh bền vững”.

N.ANH