(PL)- Ngày 22-10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí nhân dịp Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc - LHQ (ECOSOC).

Phó Thủ tướng đánh giá việc trở thành thành viên của cơ quan quan trọng này thể hiện uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam trong LHQ. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu mà đất nước đã đạt được, cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới trong thời gian qua.

ECOSOC là một trong sáu cơ quan chính của LHQ, được giao trách nhiệm thực hiện các chức năng về kinh tế, xã hội của LHQ. Cơ quan này có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các chính sách và điều phối các nỗ lực quốc tế để thực hiện các cam kết về phát triển.

V.THỊNH