(PL)- Chính phủ vừa ra nghị quyết miễn thị thực có thời hạn đối với công dân bảy nước khi nhập cảnh Việt Nam gồm: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.
Thời hạn tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Chính sách trên được thực hiện trong thời hạn năm năm, từ 1-1-2015 đến hết 31-12-2019 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việt Nam hiện đang áp dụng hệ thống miễn thị thực trong thời hạn 30 ngày cho khách du lịch đến từ các nước ASEAN (trừ Brunei trong thời hạn 14 ngày).

Theo thống kê, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có mức chi tiêu bình quân từ 1.200 USD đến 2.500 USD/khách. Mức chi tiêu này sẽ nâng cao nguồn thu, đóng góp các khoản thuế cũng như góp phần thúc đẩy nhu cầu các sản phẩm phụ trợ như vận tải, ăn uống, hàng thủ công mỹ nghệ…, tạo việc làm và các lợi ích xã hội cho cộng đồng.

MINH LONG