(PL)- Hội thảo quốc tế “Việt Nam (VN) và các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong môi trường Pháp ngữ” diễn ra tại Hà Nội ngày 6-12.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình VN, nhấn mạnh hội thảo một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, mức độ cam kết của VN về việc tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thời gian tới với Cộng đồng Pháp ngữ và các đối tác.

Sau năm năm (từ năm 2014) thể chế hóa các hoạt động cấp quốc gia và chuẩn bị nhân lực, đến năm 2019 VN đã triển khai 40 lượt sĩ quan tại hai phái bộ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, cùng với đó là một bệnh viện dã chiến cấp 2 đến hai phái bộ tại Nam Sudan, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đội công binh để triển khai tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc khi có yêu cầu.

Với tư cách là thành viên sáng lập, VN đã, đang và sẽ ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn nữa với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Cộng đồng Pháp ngữ, nhất là khi các hoạt động duy trì hòa bình nhìn chung gắn chặt với không gian Pháp ngữ.

VIẾT THỊNH