(PL)- Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ngày 23-6 tổ chức cuộc tiếp tân để vận động cho Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Hồng Thao ứng cử vào một trong bảy vị trí thành viên Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo TTXVN, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, cho biết việc Việt Nam lần đầu tiên có ứng cử viên vào Ủy ban Luật pháp Quốc tế thể hiện cam kết của Việt Nam đối với luật pháp quốc tế cũng như mong muốn đóng góp vào công việc chung của Liên Hiệp Quốc.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao cam kết nếu trúng cử, ông sẽ đặt ưu tiên cho một số chủ đề thích hợp cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi; quản lý không phận và vũ trụ; chống khủng bố; không gian mạng; giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia thông qua biện pháp hòa bình…

Ủy ban Luật pháp Quốc tế là một diễn đàn pháp lý có uy tín, cơ quan chuyên soạn thảo những công ước quốc tế quan trọng, trong đó có các Công ước Luật Biển năm 1958...

N.ANH