(PL)- Theo TTXVN, rạng sáng 12-11 (theo giờ Việt Nam), trong khuôn khổ kỳ họp thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris.
Việt Nam đã được bầu là ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019 với số phiếu cao (156/186 nước có quyền bầu cử). Đây là lần thứ tư Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Chấp hành.

Hội đồng có 58 thành viên với nhiệm kỳ bốn năm. Hội đồng là cơ quan thay mặt Đại hội đồng UNESCO trong thời gian giữa hai kỳ họp, giám sát việc thực hiện chương trình hoạt động và quản lý ngân sách, duy trì quan hệ với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế trực thuộc khác lập chương trình nghị sự và chuẩn bị cho Đại hội đồng, đề nghị kết nạp thành viên mới... Các ủy viên Hội đồng Chấp hành có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng chương trình hành động của UNESCO.

N.ANH