(PL)- “Phòng, chống khủng bố là cuộc đấu tranh lâu dài, phải đặt trong sự chỉ đạo tuyệt đối của Đảng và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”.

Ngày 28-12, tại Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn công tác phòng, chống khủng bố do Bộ TT&TT tổ chức, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định như trên.

Theo Thứ trưởng, những năm qua, hoạt động khủng bố trên thế giới không ngừng gia tăng, đe dọa an ninh của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, biểu hiện của các hoạt động tội phạm có tổ chức gần đây tiềm ẩn mầm mống nguy cơ khủng bố. “Đặc biệt, một số thế lực trong và ngoài nước đã lợi dụng các tính năng ưu việt của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân, hình thành các tổ chức bí mật phục vụ cho các hoạt động bạo loạn, lật đổ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay.

Đồng quan điểm, Đại tá Hà Minh Trân - Phó Cục trưởng Cục A67 (Bộ Công an) khẳng định Việt Nam đã xuất hiện nguy cơ sử dụng không gian mạng vào mục đích khủng bố…

V.THỊNH