Các tác phẩm dự thi cần tập trung các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, các chính sách pháp luật về bảo đảm ATGT; biểu dương các địa phương, tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong bảo đảm ATGT; phát hiện, phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc gây mất trật tự ATGT…

Đối tượng tham dự giải thưởng này bao gồm tất cả công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả. Hạn chót nhận tác phẩm dự thi là 16 giờ 30 ngày 15-11-2017. Tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giải thưởng gồm một giải đặc biệt (trị giá 20 triệu đồng), hai giải nhất, năm giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích.