Đại diện Viettel giải thích khách hàng không bị tính phí khi sử dụng dịch vụ iMessage/Facetime (chỉ tính lưu lượng data nếu sử dụng 3G/4G). Khách hàng cũng không phải trả phí tin nhắn cho mỗi lần bật tắt máy điện thoại iPhone hoặc chuyển điện thoại về chế độ máy bay.

Cước nhắn tin kích hoạt ứng dụng iMessage (2.500 đồng) chỉ phát sinh khi khách hàng tắt (turn off) iMessage/Facetime trong mục Cài đặt (Settings) và sau đó bật lại (Turn on); khi khách hàng lắp SIM mới (do phần iMessage/Facetime cũ sẽ có thể không tương thích do số đã thay đổi nên sẽ không gửi được iMessage/Facetime và bắt buộc phải tắt và bật lại nút ứng dụng trên thiết bị).

Lý do về việc thu phí, Viettel cho biết họ là nhà phân phối thiết bị Apple chính hãng đầu tiên tại Việt Nam nên có được thỏa thuận ưu đãi từ Apple cho việc miễn phí tin nhắn kích hoạt dịch vụ iMessage và Facetime trong thời gian năm năm (đối với các điện thoại chính hãng do Viettel cung cấp).