Trong văn bản do Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Chiều ký, Vinacomin cho biết: Dự án cảng Kê Gà được lập trong bối cảnh không có cảng nào phục vụ cho việc xuất nhập hàng hóa tại khu vực Bình Thuận. Đến nay Bình Thuận có cảng Vĩnh Tân và đang chuẩn bị lập dự án xây dựng cảng trung chuyển than cho khu vực phía Nam. Do vậy việc dừng xây dựng cảng Kê Gà là phù hợp quy hoạch của Chính phủ. Vinacomin phối hợp với tỉnh Bình Thuận đã kiểm đếm xong 43/43 hộ dân và 11/12 doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng, bồi thường cho bốn doanh nghiệp du lịch tổng cộng 4,63 tỉ đồng.

Vinacomin cũng nhấn mạnh việc dừng dự án cảng Kê Gà hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai dự án alumin Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông). Trong giai đoạn đầu, khối lượng sản phẩm cần thông qua cảng của hai dự án này còn thấp nên Vinacomin chọn phương án thuê cảng tại khu vực Thị Vải-Cái Mép (cảng Gò Dầu, cảng Phú Mỹ…).

Thời gian qua, một số chuyên gia cho rằng với rủi ro lớn về hiệu quả kinh tế thì chỉ nên thí điểm dự án Tân Rai và dừng dự án Nhân Cơ. Về điều này, Vianacomin trả lời: Nhà máy alumin Nhân Cơ đã triển khai 72/73 hạng mục, toàn bộ thiết bị đã tập kết đến chân công trình, nhà thầu đang lắp đặt thiết bị. Dự kiến nhà máy sẽ có sản phẩm từ giữa năm 2014. Vì vậy việc dừng dự án Nhân Cơ trong bối cảnh hiện nay là không thực tế.

TRÀ PHƯƠNG