Vĩnh Long: 69 lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu chuẩn
(PLO)- Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 69 công chức lãnh đạo, quản lý tại Vĩnh Long khi được bổ nhiệm còn thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ…

Thanh tra Bộ Nội Vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; về bổ nhiệm; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: 69 lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu chuẩn - ảnh 1
Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Theo kết luận, năm 2016, 2017,  UBND tỉnh không lập kế hoạch biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Đến 30-4-2018 các cơ quan tổ chức hành chính còn sử dụng 198 biên chế sự nghiệp và 1 hợp đồng lao động; 7 cơ quan tổ chức còn sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính.

Vĩnh Long có nhiều thiếu sót, sai phạm trong thi tuyển công chức năm 2017, như Sở Nội vụ ban hành thông báo thi tuyển không đúng thẩm quyền, thời gian thi không đảm bảo quy định…

Tỉnh tiếp nhận 63 công chức không qua thi tuyển theo thẩm quyền, trong đó có 3 trường hợp được xét tuyển từ viên chức thành công chức nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng viên chức, nhiều hồ sơ xét tuyển thiếu thành phần hồ sơ như chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ…

Có trường hợp Phó Chủ tịch UBND xã đến thời điểm xét tuyển thành công chức thì thời gian giữ chức vụ không đủ 6 tháng; một trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã không có căn cứ tuyển dụng.

Trong giai đoạn thanh tra, Sở Giao thông vận tải có thực hiện việc xét tuyển đặc cách. Việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định, tuy nhiên quá trình thực hiện có 2 trường hợp có trình độ chuyên ngành không phù hợp với kế hoạch xét tuyển.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý đã có nhiều sai sót. Cụ thể: Có 69 công chức khi được bổ nhiệm còn thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

Ngoài ra, có một tường hợp điều động từ cấp xã về tỉnh làm việc nhưng trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện quy trình xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp tỉnh và một trường hợp là nhân viên hợp đồng nhưng được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch công chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển là không đúng quy định.

Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ của nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian. Có 9 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 5 năm không phù hợp với thời điểm nghỉ hưu của công chức.

Từ những sai sót trên, thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.  

Cạnh đó, chấm dứt giao và sử dụng biên chế sự nghiệp làm công tác chuyên môn; thu hồi các quyết định xét tuyển viên chức thành công chức không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thực hiện các công tác khác theo đúng quy định.

Ngoài ra, tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại…

HẢI DƯƠNG