Sau đó, huyện Bình Minh sẽ chính thức đi vào hoạt động với tên gọi thị xã từ ngày 1-3-2013. Thị xã mới bao gồm ba phường, năm xã với trung tâm hành chính đặt tại phường Cái Vồn. Ngày 4-2, lãnh đạo huyện Bình Minh cho biết như trên.

Định hướng cho sự phát triển thị xã Bình Minh - một đô thị vệ tinh nằm cạnh TP Cần Thơ, lãnh đạo địa phương này đã đề ra sáu kế hoạch để phát triển bền vững từ nay đến năm 2015 và định hướng đến 2020 như: phát triển nâng cao nguồn nhân lực, phát triển nhà ở, thu hút vốn đầu tư, giải quyết việc làm, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển khu - cụm công nghiệp…

NGUYÊN VẸN