Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định thu hồi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đối với 2 viên chức hoạt động nghệ thuật.

Theo đó, thu hồi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 đối với ông PTT (Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Mang Thít) và ông LMH (viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Long Hồ).

Vĩnh Long: thu hồi tiền hỗ trợ 2 viên chức huyện vì chưa đủ điều kiện  - ảnh 1
Văn bản thu hồi tiền hỗ trợ không đúng đối tượng được tỉnh Vĩnh Long ký ban hành ngày 4-10. Ảnh: Nhung Hồng

Theo quyết định thể hiện lý do thu hồi bởi qua phản ánh và xác minh hồ sơ, 2 viên chức nêu trên chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68.

Chủ tịch tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thu hồi kinh phí hỗ trợ, hoàn trả ngân sách theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, các cơ quan, đơn vị hiểu đúng và đủ các quy định của Nghị quyết 68 liên quan đến các đối tượng do ngành quản lý.

Bên cạnh đó tổ chức rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, bộ phận có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối tượng thụ hưởng, tránh để xảy ra các trường hợp sai sót tương tự.

Chủ tịch UBND các huyện Long Hồ và Mang Thít chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp viên chức thuộc địa bàn quản lý lợi dụng chính sách (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.