Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần 8 (CLMV8) và Hội nghị Cấp cao hợp tác chiến lược ba dòng sông Ayaaywadi - Chaopraya - Mekong lần 7 (ACMECS 7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp báo quốc tế.

Trả lời câu hỏi của PV về một số kết quả cụ thể của chuỗi các hội nghị, Thủ tướng cho biết các hội nghị đã bàn các biện pháp huy động nguồn lực nhằm phát triển và khơi dậy tiềm năng khu vực Mekong. Hội nghị cũng đưa ra những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đối với tiến trình công nghiệp hóa khu vực Mekong và các giải pháp kết nối, đồng thời cũng đưa ra các biện pháp để tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Về việc Việt Nam làm gì để tận dụng các cơ hội, Thủ tướng cho rằng Việt Nam đặt vấn đề cải cách chính mình để nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện chính phủ kiến tạo, liêm chính, phát triển hành động, chủ động để quản lý kinh tế-xã hội tốt hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, tạo nguồn lực tốt nhất để phát triển kinh tế-xã hội kịp các nước.