Hội nghị chánh án các nước châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức định kỳ hai năm một lần, bắt đầu từ năm 1985 tại Malaysia và là diễn đàn quan trọng để chánh án, thẩm phán và các quan chức cấp cao trong lĩnh vực tư pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Tăng cường vai trò của tòa án trong việc thúc đẩy và nâng cao nguyên tắc pháp quyền”. Ngoài ra, hội nghị còn là cơ hội để chánh án, thẩm phán tòa án nhiều nước trên thế giới trao đổi về kế hoạch hợp tác song phương nhằm không ngừng chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hoạt động của tòa án và tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của gần 34 đoàn đại biểu gồm chánh án, thẩm phán tòa án tối cao các nước.

Bài phát biểu của Chánh án Nguyễn Hòa Bình tại hội nghị đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ giữa tòa án và truyền thông, về hoạt động tuyên truyền các cơ quan báo chí của Việt Nam đối với hoạt động của tòa án… Bài phát biểu đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự hội nghị.