Ngày 27-12, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo này, cho biết: “Việc báo cáo quá trình kiểm tra, rà soát đã hoàn tất và gửi đi để xin ý kiến cấp trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa nhận được ý kiến chỉ đạo từ trưởng Ban Chỉ đạo”.

Khi PV đề nghị thông tin sơ bộ về kết quả kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm một số vụ phó ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Thắng cho biết tạm thời hiện nay chưa thể nói gì được. “Tôi nghĩ vấn đề này không phải một sớm một chiều vì còn liên quan đến một số đồng chí khác. Có sai sót về quy trình hay không, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ phải vào cuộc làm rõ. Kết quả sau này khi đã hoàn tất sẽ thông tin cụ thể đến cơ quan báo chí và công luận” - ông Thắng cho biết thêm.