(PL)- Hôm qua (10-12), UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết lãnh đạo tỉnh này vừa ký quyết định hủy bỏ Quyết định 4230 của Sở GTVT về việc quản lý nhà nước tại các bến, cảng trên địa bàn tỉnh.
Lý do: Quyết định của Sở GTVT không đúng với Thông tư 50/2014 của Bộ GTVT.

Cùng ngày, trả lời PV, lãnh đạo Sở GTVT cho biết việc Sở GTVT ký quyết định quản lý 37 bến, cảng (thuộc quyền quản lý của trung ương - NV) trước đó là “không khớp về mặt văn bản”. Do vậy, Sở GTVT sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, 37 cảng, bến thủy nội địa ở tỉnh Quảng Ninh lâm vào tình trạng “chết dở” khi đồng thời một đơn vị của Bộ GTVT và một đơn vị của Quảng Ninh giành quyền quản lý. Bất cập này xuất phát từ việc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giao cảng vụ tỉnh “quản lý 37 cảng, bến” vào tháng 10-2015. Mặc dù theo Thông tư 50/2014 đã nêu, các cảng, bến trên thuộc thẩm quyền của trung ương và Quảng Ninh chưa được ủy quyền quản lý.

ĐẶNG TUYỀN