Quyết định này là do vi phạm khi để tàu Hoàng Tuấn 28 chở dăm gỗ trên boong không đóng nắp hầm hàng vẫn được cho rời cảng tại Bến Kiền, Hải Phòng.

Trước đó, tàu Hoàng Tuấn 28 chở 1.777 tấn dăm gỗ, vượt mặt boong 2,5 m và chưa đóng nắp hầm nhưng vẫn được Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) khu vực I cấp phép rời cảng An Hòa (khu vực Bến Kiền) vào ngày 16-6. Ngày 15-7, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I có văn bản số 188/CVĐTNĐKVI-TCHC (TB 188) về việc thông báo kết luận của Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I về xử lý vụ việc. Văn bản số 188 cho rằng đó chỉ là “lỗi kỹ thuật” vì cán bộ của đơn vị này “chưa hiểu đúng quy định”.

Vụ cấp phép tàu quá khổ di chuyển là vì… lỗi kỹ thuật - ảnh 1

Tàu Hoàng Tuấn 28

Trong văn bản này nêu rõ “Việc tàu Hoàng Tuấn 28 rời cảng ngày 16-6 tại khu vực Bến Kiền, khi rời cảng tàu có chở gỗ dăm trên boong và chưa đóng nắp hầm là có diễn ra trên thực tế. Người ký giấy phép cho tàu di chuyển từ khu vực bến Kiền sang vùng nước cảng Hải Phòng là ông Hoàng Đình Lợi, trưởng đại diện”.

Bản kết luận cho biết thêm mức xử lý với ông Lợi là “điều động về khu vực khác công tác thử thách trong một thời gian, chậm xét nâng lương 1 năm và không xét các hình thức khen thưởng”.

Trước đó, ngày 12-6, Cục đăng kiểm Việt Nam có công văn 2188/ĐKVN-QP hướng dẫn về việc chở gỗ dăm trên boong nêu rõ: “Việc xếp hàng trên boong không được làm ảnh hưởng đến tính kín thời tiết của tàu; nắp miệng hầm hàng phải được đóng kín; việc sắp xếp chằng buộc và che chắn hàng trên boong phải đảm bảo hàng không bị xô đổ trong quá trình vận chuyển, không bị ướt do nước mưa hoặc sóng”. Rõ ràng công văn của Cục đăng kiểm có trước nhưng cán bộ cảng vụ vẫn cấp phép cho tàu Hoàng Tuấn di chuyển, như vậy đã làm trái với công văn của Cục.