Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho rằng mặc dù những năm qua vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có mức tăng trưởng ổn định, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước trên 1,5 lần nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể như chưa xác định được cơ chế, giải pháp phù hợp chung giữa TP với các tỉnh trong vùng để phối hợp giải quyết những lĩnh vực chủ yếu trong liên kết vùng; thiếu sự gắn kết, phân công giữa TP và các tỉnh trong vùng để phát triển những ngành có lợi thế của từng địa phương…

Để tạo bước đột phá, ông Liêm cho rằng một trong những kiến nghị mà UBND TP muốn đề xuất với Chính phủ là ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ODA để đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của các vùng kinh tế trọng điểm.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng để vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển, trong thời gian tới cần xây dựng cấu trúc liên kết vùng. Theo đó, cần xây dựng cơ chế kinh tế vùng gần như cơ chế đặc khu kinh tế và phải đặt trong không gian mở. Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút đầu tư phù hợp, gắn với cả vùng.

Đặc biệt, ông Thăng cho rằng cần xem xét mời gọi các trường ĐH, chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển kinh tế toàn vùng.