(PL)- Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tăng cường năng lực quản lý trong ngành y tế cho Việt Nam.
Theo đó, khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ cho 31 trường ĐH, CĐ trong công tác đào tạo nhân lực y tế để bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên y tế mới ra trườngnăng lực và kỹ năng tốt hơn, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời, dự án cũng sẽ đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1.300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước.

T.PHƯƠNG