Trước thông tin cho rằng trong nhà xác, nhà tang lễ BV Nguyễn Trãi, TP.HCM, có nhiều người đứng ra độc chiếm để o ép, bắt người nhà nạn nhân phải dùng các dịch vụ mai táng, vận chuyển với giá “trên trời”, mới đây Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị khẩn trương xác minh.

Cục đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể nếu có vi phạm theo đúng quy định; rà soát, chấn chỉnh kịp thời hoạt động của các nhà xác, nhà tang lễ thuộc các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

Công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí và báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 10-10-2016.