Nội dung nghiên cứu phải xác định phạm vi, chi phí xây dựng từng nhà ga và đảm bảo không trùng lắp, chồng lấn các dự án khác.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng nghiên cứu kết nối các tuyến xe buýt với các tuyến đường sắt đô thị TP, trước mắt là tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên. Việc nghiên cứu kết nối hai hệ thống (metro và buýt) phải đưa vào quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng TP đến năm 2025.

Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên có chiều dài 19,7 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Theo tính toán sơ bộ, trên tuyến có 14 nhà ga, gồm ba nhà ga ngầm và 11 ga đặt trên cao. Tại khu vực trung tâm TP (đoạn đi ngầm và đi nổi trên địa bàn quận 1 và Bình Thạnh), các ga cách nhau 700-800 m; tại các quận 2 và 9, các ga cách nhau khoảng 2.000 m.

L.ĐỨC - H.LONG