Thống kê của Bộ Y tế cho thấy chi từ ngân sách cho y tế từ năm 2008 đến nay chiếm khoảng 7%-8% tổng chi ngân sách với mức tăng cao hơn tốc độ tăng bình quân chi ngân sách. Tổng chi toàn xã hội cho sức khỏe so với GDP cũng tăng từ mức 5,1% năm 1993 lên khoảng 6,6% năm 2016.

Với mức đầu tư này, hạ tầng, nhân lực y tế có bước phát triển đột phá: Tính trên một vạn dân, số giường bệnh năm 1993 là 13,9 thì đến năm  2016 là 25, tức gần gấp đôi. Tương tự, số bác sĩ trên một vạn dân cùng kỳ tăng từ 4,1 lên 8,2, cao hơn mức trung bình ASEAN.

Từ kết quả ấy, Bộ Y tế đề nghị giai đoạn tới ngân sách tập trung vào đầu tư y tế dự phòng, y tế cơ sở. Việc đầu tư bệnh viện mới sẽ dựa chủ yếu vào các nhà đầu tư tư nhân. Ngân sách chỉ rót vào các dự án bệnh viện tuyến huyện ở vùng khó khăn hoặc các bệnh viện chuyên ngành mà tư nhân chưa quan tâm như lao, phong, tâm thần.

Một chủ trương khác cũng cần thảo luận kỹ là khả năng mở rộng phạm vi chăm sóc người bệnh, không chỉ chủ yếu là thuốc men, can thiệp y tế mà sang cả chế độ dinh dưỡng theo bệnh. Như thế, bệnh nhân khi vào bệnh viện sẽ không còn phải rồng rắn người nhà theo chăm sóc, cơm cháo. Thay vào đó, tất cả sẽ do điều dưỡng, nhân viên y tế đảm đương. Tuy nhiên, khi triển khai sẽ đòi hỏi tăng chi phí nên trước mắt chỉ thực hiện ở các cơ sở y tế ngoài công lập, hoặc cơ sở có hợp tác công-tư và những đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc phân khúc cao cấp.

Từ kết quả khả quan khi thí điểm quản lý sức khỏe tới từng người dân ở ba nơi là Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội, tới hội nghị trung ương này, Ban cán sự đảng Chính phủ cũng đề nghị trung ương xem xét cho chủ trương mở rộng. Theo đó, thông qua mạng lưới y tế xã, phường có liên thông với các bệnh viện tuyến trên sẽ thiết lập hệ thống sức khỏe điện tử, cập nhật các chỉ số sức khỏe người dân khi khám chữa bệnh. Thiết kế các gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả và gói do ngân sách chi trả để kết hợp với khám chữa bệnh theo yêu cầu để 5-6 năm sau khi được triển khai là thu thập được khá đủ các chỉ số, thông số cơ bản về sức khỏe của người dân cả nước.

Để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, khuyến khích người dân đăng ký khám chữa bệnh tại tuyến đầu, qua đó có nguồn đầu tư, tăng cường nhân lực, vật lực cho y tế cơ sở. Trung ương cũng sẽ thảo luận về cơ chế tài chính với tỉ lệ đồng chi trả khi vượt tuyến sẽ cao hơn so với khám chữa bệnh đúng tuyến.