Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo, tờ trình của Bộ Công Thương. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, biên chế phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ.

Thủ tướng nhất trí với phương án Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục. Theo đó, CQĐT của ủy ban sẽ tương đương cấp cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng, nhiệm vụ.

Xây dựng mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Mô hình tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động, mối quan hệ của ủy ban với Bộ Công Thương và các cơ quan khác.

Theo quy định của Luật Cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng bổ nhiệm. Vì thế, xác định vị thế ủy ban tương đương tổng cục sẽ bảo đảm tính tương đồng về thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm chủ tịch ủy ban.

Việc điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh có tính chất đa quốc gia, xuyên biên giới đòi hỏi phải xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh có vị thế, vai trò đủ mạnh để tiến hành thực hiện hoạt động điều tra, xét xử một cách độc lập theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo văn bản về mô hình tổ chức của ủy ban để xin ý kiến và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.