Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nói như thế tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 khai mạc sáng 21-8.
Lý do mà ông Sùng đưa ra là vì TP.HCM có tiềm năng to lớn về mọi mặt, đồng thời TP có thể phát triển được một hệ thống ngành kinh doanh nông nghiệp hiện đại với sự kết nối mạnh mẽ với các địa phương mà TP đóng vai trò trung tâm.

'Xây dựng TP.HCM đáng sống không chỉ như Singapore' - ảnh 1
Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH MINH

“Với tăng trưởng nông nghiệp, tăng năng suất lao động nông nghiệp, tăng giá trị và sức cạnh tranh của nông sản thực phẩm Việt Nam thì cơ cấu xã hội giai cấp ở nông thôn cũng sẽ thay đổi theo hướng những hộ khá càng đông đảo và hình thành những hộ nông dân giàu có với trình độ văn hóa cao” - ông Sùng nói.

“Ngành công nghiệp nông sản thực phẩm cùng với dịch vụ phân phối, kho vận và các dịch vụ khác sẽ chiếm tỉ trọng đáng kể, cũng sẽ là nơi tạo rất nhiều việc làm và cơ hội sinh kế cho người nông dân. Cũng vì vậy, cách thức sử dụng đất nông nghiệp, cách thức sản xuất và chuỗi giá trị sẽ thay đổi” - ông nói tiếp.

Từ đó, ông Sùng đề nghị Hội Nông dân TP.HCM cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân về tính tất yếu phải chuyển đổi trong sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xã hội nông thôn của TP theo hướng “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông dân”.
Ông Sùng cho rằng đây là cái đích phấn đấu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, là ước mơ, khát vọng của người nông dân Việt Nam.
Ngoài ra, ông Sùng đề nghị TP.HCM cần có cơ chế khuyến khích các hộ nông dân cho thuê đất nông nghiệp hoặc góp giá trị quyền sử dụng đất mà không cần thay đổi quyền sỡ hữu đất để tập trung ruộng đất, tạo điều kiện các hộ nông dân đạt lợi thế quy mô và giảm chi phí trong chuỗi giá trị, giúp các hộ nông dân nâng cao sản xuất và đạt mức sống ngày càng cao.

'Xây dựng TP.HCM đáng sống không chỉ như Singapore' - ảnh 2
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ của Hội Nông dân TP.HCM đã góp sức giúp thay đổi diện mạo nông thôn, giúp nông dân nâng cao dân trí, nâng cao thu nhập.

Tuy nhiên, ông Nhân cũng cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác chỉ đạo vận động nông hộ tham gia kinh tế tập thể vẫn còn thiếu quyết liệt khi 82% nông dân còn sản xuất riêng lẻ, chưa liên kết. “Trách nhiệm không riêng về Hội Nông dân TP.HCM nhưng Hội có vai trò rất quan trọng trong công tác này” - ông Nhân nói.
Do đó, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Hội Nông dân TP.HCM cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác trong thời kỳ mới. Trong kinh tế thị trường, yêu cầu giáo dục, hỗ trợ đào tạo cho nông dân phải làm sâu hơn nữa.
“Đổi mới mô hình và quan hệ sản xuất trong nông nghiệp là khâu then chốt. Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, bán cho ai, giá cả ra sao, Hội Nông dân phải làm rõ. Vai trò của Hội phải nâng cao hơn nữa để nông dân biết rằng họ không sản xuất một mình mà còn có hội hỗ trợ, sau nữa là doanh nghiệp, nhà khoa học” - ông Nhân nói.
Ông Nhân cho biết chủ trương của TP.HCM khẳng định tiếp tục con đường phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, công nghệ cao, bền vững. Nông nghiệp TP phải tập trung phục vụ tốt cho thị trường TP.HCM vì hiện nay thị trường này vẫn còn nhập một số lượng lớn nông sản từ các tỉnh, thành khác.