Đây là một nội dung quan trọng của Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ vừa được Bộ Xây dựng ban hành. Quy định này áp dụng cho việc xây dựng nhà ở riêng lẻ của các gia đình, hộ dân và các chủ đầu tư trên các lô đất dự án.

Trên 250m2 sàn phải thuê nhà thầu

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo chất lượng nhà ở riêng lẻ, tránh tình trạng xây dựng nhà ở không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng như về độ an toàn.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, có từ 2 tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được tự khảo sát nền, thiết kế và thi công nếu có kinh nghiệm nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Nhà ở có diện tích sàn trên 250m2 phải do các nhà thầu xây dựng chuyên trách đảm nhận

Phải được cấp phép xây dựng

Nguyên tắc thực hiện khi xây dựng nhà ở là chủ nhà phải có bản vẽ thiết kế được lập trên cơ sở kiểm tra ranh giới đất và chất lượng nền đất nơi dự kiến xây dựng nhà; dựa trên kết quả xem xét, kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề, lân cận; phải bảo đảm an toàn cho nhà ở và không làm ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân cận.

Thông tư quy định rõ trước khi khởi công, chủ nhà phải có giấy phép xây dựng, trừ nhà ở tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

Trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ nhà phải thông báo cho các chủ công trình liền kề và UBND xã nơi xây dựng nhà ở trong thời hạn 7 ngày.

Quy định này sẽ hạn chế được tình trạng xây nhà trái phép hoặc khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép-hiện tượng đang xảy ra khá phổ biến, nhất là tại các đô thị trong giai đoạn hiện nay.

Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng liền kề

Trước khi phá dỡ công trình cũ hoặc trước khi thi công xây dựng nhà ở, chủ nhà cần chủ động phối hợp với các chủ công trình liền kề kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề bao gồm: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác.

Khi dự kiến các công trình lân cận có thể bị hư hại do việc xây dựng nhà ở gây nên, chủ nhà cần chủ động kiểm tra hiện trạng các công trình lân cận hoặc thỏa thuận với các chủ công trình liền kề, lân cận để họ tự kiểm tra.

Kết quả kiểm tra hiện trạng nói trên phải được sự thống nhất giữa chủ nhà với các chủ các công trình liền kề có sự chứng kiến của đại diện UBND cấp xã hoặc của đại diện tổ dân phố khi cần thiết.

Quy định chặt chẽ này chính là căn cứ pháp lý giải quyết các phát sinh mâu thuẫn liên quan tới việc xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu dân cư và hướng tới đảm bảo chất lượng nhà ở đồng bộ.

Theo NHƯ HOA (Chinhphu.vn)