Khu đất này thuộc khu chức năng số 1 với diện tích được duyệt khoảng 159.285 m2. Trong đó diện tích đất phát triển dự án khoảng 83.179 m2 và diện tích công viên cây xanh khoảng 76.106 m2. Trung tâm hội nghị triển lãm là nơi tổ chức các sự kiện và các hoạt động hội nghị triển lãm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế của TP.HCM. Theo quyết định này, TP giao giám đốc Sở KH&ĐT thực hiện thủ tục công bố dự án.