Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nội vụ đang diễn ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh đến việc tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ cần tiếp tục xây dựng thể chế về tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật, rà soát những vướng mắc để có giải pháp khắc phục.

Xem lại bổ nhiệm đúng quy trình nhưng không đủ tiêu chí - ảnh 1
Phó Thủ tướng yêu cầu thay thế những cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả. Ảnh: CHÂN LUẬN

Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ cần công khai tiêu chí, minh bạch tiêu chuẩn để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

“Rà soát các thủ tục, quy trình bất hợp lý, xóa bỏ tình trạng chạy chọt trong tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Giải quyết dứt điểm các vụ nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Không để tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng thực chất người bổ nhiệm lại không xứng đáng với tiêu chuẩn và điều kiện của các vị trí”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, thực hiện việc tinh giản biên chế theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác.

“Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với những cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Tính đến ngày 15-12, đã có 43 lượt Bộ, ngành và 139 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và năm 2017, với tổng số đổi tượng giải quyết tinh giản biên chế là 21.247 người.

Trong năm 2016 có 19 lượt Bộ, ngành và 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế, với số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là 11.899 người; trong đó: 10.371 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 1.498 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 14 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học, 16 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.