(PL)- Ngày 15-8, phát biểu tại hội thảo về bảo mật và an toàn thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin và khẳng định đây là vấn đề Việt Nam hết sức quan tâm.

Ông cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông dự định sẽ xây dựng một đề án về chiến lược an toàn thông tin mạng Việt Nam để trình Chính phủ.

Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin, theo bộ trưởng, có thể xem xét khả năng hợp tác về tập huấn, đào tạo kỹ năng ứng cứu sự cố máy tính với doanh nghiệp bảo mật trên thế giới, trong đó có Israel. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các hãng bảo mật chia sẻ thông tin về cảnh báo rủi ro, nguy cơ về an toàn, an ninh mạng.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Verint cho biết hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay xác định không gian mạng là mặt trận thứ tư (cùng với biển, đất liền, không trung) đòi hỏi sự phòng vệ ở tầm cỡ quốc gia. Công ty đã giới thiệu giải pháp Trung tâm Phòng thủ quốc gia (NDC).

V.THỊNH​